Dokumenty

Koncepce muzea

Nástin koncepce zkrácená podoba návrhu nové koncepce muzea a jeho směřování k snadnější orientaci, základní charakteristika a filozofie muzea, péče o sbírky, výstavní a vzdělávací činnost, výzkum a publikační činnost a propagace, 8 stran.
Muzeum domova zpracovaná koncepce muzea pro následující roky, upravená v roce 2019 s ohledem na vývoj současné situace muzea, kompletní dokument o cca 70 stranách, maximálně podrobný výklad, podrobnosti jsou důležité především pro tým muzea a lidi, kteří přímo ovlivňují chod muzea

Režimy, řády

Režim zacházení se sbírkovými předměty platný od 1. 5. 2019, základní dokument, kterým se řídí veškerá činnost v oblasti sbírek, je závazný pro všechny včetně zřizovatele, řídí se jím péče o sbírku, vystavování a jiné zpřístupňování sbírky, uložení a evidence sbírky, vypůjčování ze sbírky atd.
Badatelský řád platný od 1. 5. 2019, součást Režimu (viz výše)
Depozitární řád platný od 1. 5. 2019

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2018. Ve zkrácené verzi vyšla v Chotěbořském Echu v lednovém čísle 2019.

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Město Chotěboř Chotěbořské zpravodajství Vysočina News KD Junior Chotěboř Informační centrum Chotěboř