Sbírky

Museum urbis Chotiebor - Collectio collecticia

Naše sbírky se vytváří již přes 130 let a to jako sbírky vlastivědné. Sběrným obvodem v současnosti je  město Chotěboř.

Sbírka našeho muzea je tedy velice rozmanitá co do druhů předmětů, jejich stáří, materiálu atd. V současnosti máme okolo 29000 předmětů a sbírka stále roste. Jako pozůstatek minulých reorganizací se v muzeu nachází odhadem kolem 2000 předmětů neevidovaných, z nichž většina je sbírkové povahy, a jsou v tomto směru postupně zpracovávány.

Veškerou péči o sbírky mají na starosti 3 kurátoři (1 nyní na dohodu při rodičovském volnu). Každý má odpovědnost za určitou část sbírek (Michal Rozhoň, Jiří Málek, Pavla Benešová).

Nadregionálně mimořádně hodnotnou sbírkou je soubor děl malíře Zdenka Rykra  a Jindřicha Pruchy, unikátní v celém širším regionu je dále sbírka geologická vytvořená především Václavem Procházkou. I ostatní sbírky jsou ale mimořádné hodnoty.

Více se lze o historii našich sbírek dočíst v publikaci Průvodce muzeem v Chotěboři (Město Chotěboř, 2015).

Stručný popis sbírek (členění dle Centrální evidence sbírek):

Geologie

Výtvarná sbírka

Sbírka knih

Historická sbírka

Písemnosti a tisky

Numismatika

Aktuální práce na sbírkách

z důvodu nečekaných změn v muzeu (zmenšení prostor) probíhá přesun téměř celé sbírky do provizorních prostor

restaurování starých tisků

zadáno zpracování restaurátorského záměru na restaurování skicářů Jindřicha Pruchy

 

Město Chotěboř Chotěbořské zpravodajství Vysočina News KD Junior Chotěboř Informační centrum Chotěboř