O organizaci

Historie

Organizace o této struktuře působí od 1. ledna 2009 a je pokračovatelkou příspěvkové organizace Městské muzeum Chotěboř, zřízené městem v roce 1994. Po svém zřízení zajišťovala pouze činnost muzeální, ale od oku 2005 přibyly činnosti kulturní a společenské.

V současné době se stará o veškeré služby 27 zaměstnanců, z toho 10 s dohodou o pracovní činnosti.

Organizační struktura je plně přizpůsobena hlavnímu cíli organizace - efektivně a kvalitně plnit požadavky svého zřizovatele - Města Chotěboř.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA příspěvkové organizace CEKUS Chotěboř

Řídící úsek

Ředitelka:  Bc. Michaela Krpálková      
Telefon:
569 624 104 
Mobil: 737 884 669
E-mail: krpalkova@cekus.eu

Oddělení finanční účtárny:
ekonom:

Petra Uchytilová, DiS.
Mobil: 731 520 637
E-mail: uchytilova@cekus.eu

účetní: Ing. Martina Švandová
Telefon: 569 624 104
Mobil: 603 883 175
E-mail: svandova@cekus.eu

Finanční účtárna

Vnitropodniková účetní evidence pracovních výkonů
Personální práce, pokladna, účetní evidence
Kniha došlých faktur, fakturace, sekretariát a vyřizování podnikové agendy

Mzdová účtárna
Skladová účtárna, úschova písemností

Úsek provozní

Středisko - KULTURA

Vedoucí: Hana Hrušková
Mobil: 733 223 912
E-mail: kino@cekus.eu

Rozsah poskytovaných služeb:

 • zajišťuje pořádání koncertů, divadel a plesů,
 • pořádání dalších kulturních a společenských akcí pro zřizovatele, kterými zřizovatel organizaci pověří
 • promítání kinematografických děl v kině Družba
 • pořádání dalších akcí, určených ke kulturnímu a společenskému vyžití
 • pronájem prostor kina Družba třetím osobám za účelem konání kulturních, společenských a komerčních akcí

  Středisko - MUZEUM

  Vedoucí: Mgr. Michal Rozhoň, Ph.D.
  Telefon:
  569 623 293
  Mobil: 730 811 988
  E-mail: rozhon@cekus.eu

  Rozsah poskytovaných služeb:

  • poskytování standardizovaných veřejných služeb, které slouží k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti
  • prodej dárkových a upomínkových předmětů

   

  Středisko - KNIHOVNA IGNÁTA HERRMANNA A INFORMAČNÍ CENTRUM CHOTĚBOŘ

  Vedoucí: Pavla Dymáčková
  Telefon:
  569 626 634
  Mobil:
  734 264 243
  E-mail: knihovna@cekus.eu

Město Chotěboř Chotěbořské zpravodajství Vysočina News KD Junior Chotěboř Informační centrum Chotěboř