Ceníky

KNIHOVNA a INFORMAČNÍ CENTRUM

CENÍK SLUŽEB

Čtenářské poplatky a upomínky

 

Čtvrtletní registrace

Děti a mládež                                                                                                  30,- Kč

Studující                                                                                                           30,- Kč

Důchodci                                                                                                         30,- Kč

Pracující                                                                                                           50,- Kč

Rodiny                                                                                                             60,- Kč

 

Poplatky z prodlení

Překročení stanovené výpůjční doby: 1Kč / 1 KJ (knihovní jednotka) / 1 den

 

Provozní poplatky

Náhradní čtenářský průkaz                                                                             20,- Kč

Poškození čárového kódu                                                                               10,- Kč

Meziknihovní výpůjční službu - poštovné na jednu adresu                             50,- Kč

Za 1 vyřízený požadavek MVS                                                                       10,- Kč

Poplatek z prodlení MVS                                                                                 50,- Kč

Rezervace knihy SMS nebo e-mail                                                                  0,- Kč

Ztráta nebo poškození knihy                                                        aktuální cena knihy

Ztráta nebo poškození časopisu                                                          cena časopisu

Manipulační poplatek za poškození knih. zpracování                                     50,- Kč

Vyřazená kniha - odkup                                                                                  10,- Kč

Vyřazený časopis/ brožura - odkup                                                                  2,- Kč

Dataprojektor + plátno/ v knihovně                                                               300,- Kč

 

Pronájem prostoru na konanou akci
Provozní náklady: 150,- Kč / hod. (nájem 100,- Kč energie 50,- Kč)

Vstupné na výstavu

Dospělí: 20 Kč

Děti a mládež od 6 do 18 let, senioři od 65 let, ZTP, ZTP/P: 10,- Kč

Děti do 6-ti let: zdarma

 

Služby IC

Kopírování čb.

1 strana A5                                                                                                        2,- Kč

oboustranně                                                                                                       3,- Kč

1 strana A4                                                                                                        3,- Kč

Oboustranně                                                                                                     4,- Kč

1 strana A3                                                                                                        4,- Kč

oboustranně                                                                                                       5,- Kč

 

Kopírování bar.

1 strana A4 text                                                                                               12,- Kč

1 strana A3 text                                                                                              20,- Kč

1 strana A4 obrázek plnobarevný                                                                  24,- Kč

1 strana A3 obrázek plnobarevný                                                                   32,- Kč

 

Tištěné výstupy z Internetu

1 strana A4 text čb.                                                                                           6,- Kč

oboustraně                                                                                                       12,- Kč

1 strana A4 text barva                                                                                     12,- Kč

oboustraně - barva                                                                                          24,- Kč

1 strana A4 obrázky                                                                                        24,- Kč

oboustraně                                                                                                       48,- Kč

 

Skenování

Skenování 1 strana A4                                                                                      6,- Kč

 

Použití internetu

Administrativní poplatek k přístupu na internet,

opětovné ½ hodinové připojení                                                                       12,- Kč

 

Použití PC

Administrativní poplatek – 2 hodiny zdarma/ každá další hodina                   10,- Kč

 

Fax

A4                                                                                                                    48,- Kč

 

Kroužková vazba

1 - 45 listů                                                                                                        20,- Kč

46 – 100 listů                                                                                                   30,- Kč

101 – 170 listů                                                                                                 40,- Kč

171 – 250 listů                                                                                                 60,- Kč

251 – 400 listů                                                                                               100,- Kč

 

Trekové hole – pár……………………………………..vratná kauce 300,00 Kč
Zápůjčka i její vrácení se uskuteční v otevírací době informačního centra.

Distribuce předprodeje třetí osobě: 5% z prodaných vstupenek

Ceník služeb nabývá platnosti 1.1.2017

Město Chotěboř Chotěbořské zpravodajství Vysočina News KD Junior Chotěboř Informační centrum Chotěboř